Presidencia Municipal Moyahua

Fracción XXIII LOS MONTOS DESTINADOS A GASTOS RELATIVOS A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD OFICIAL

2018

2do. Trimestre A 2do. Trimestre B 2do. Trimestre C 2do. Trimestre D 3er. Trimestre A 3er. Trimestre B 3er. Trimestre C 3er. Trimestre D